\t 


\tبه اتومبیل خود احترام بگذارید.

\tکارواکس/.

","DisambiguatingDescription":"

\tکارواش اتوماتیک خودروهای سنگین واش تکMaxiwash Vario   ،مدلی مناسب برای شستشوی انواع خودروهای سنگین و تجاری با اشغال فضای کم و صرفه جویی در هزینه به دلیل بازیابی آب و فضای مورد نیاز طول 20 متر در عرض 7 متر می باشد.

","Identifier":"","Image":"/images/thumbs/0001479_-washtec-maxiwash-vario.jpeg","Name":"کارواش اتوماتیک خودروهای سنگین واش تک مدل واریو WashTec Maxiwash Vario "}],"ProductGroupID":"313","Category":"تجهیزات مکانیزه نظافتی/کارواش اتوماتیک/کارواش اتوماتیک خودروهای سنگین","InProductGroupWithID":"311","IsRelatedTo":[{"AggregateRating":{"RatingValue":"5","ReviewCount":15766,"BestRating":"5","WorstRating":"5","@type":"AggregateRating"},"Brand":{"Name":"Mothers مادرز","Logo":"/images/thumbs/0009842_mothers-.jpeg","@type":"Brand"},"GTIN":"960949989609","ProductID":"1576","PurchaseDate":"2019-09-07T08:22:00.2066667","Offers":{"Price":"0","PriceCurrency":"IRR","PriceValidUntil":"2024-03-08T15:10:42.2624672Z","Url":"https://carwax.ir/product/vp-1576/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D8%AA%D9%83_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3_washtec_maxiwash_express-2","Availability":"http://schema.org/InStock","@type":"Offer"},"Review":[{"DatePublished":"2019-09-07T08:22:00.2066667","ReviewBody":"It's very awesome !","Name":"Quality and Performance","Author":{"Name":"مهمان","@type":"Person"},"ReviewRating":{"RatingValue":"5","ReviewCount":15766,"@type":"AggregateRating"},"@type":"Review"}],"SKU":"49989609","Url":"https://carwax.ir/product/vp-1576/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D8%AA%D9%83_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3_washtec_maxiwash_express-2","@type":"Product","Description":"

همراه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی در سراسر جهان در همه زمینه ها ، سیستم  شستشو و نظافت خودروهای سنگین نیز همگام با خودروهای سواری از پیشرفت قابل توجهی برخوردار شده است. استفاده از کارواش های اتوماتیک  برای شستشوی کامل و آسان خودروهای سنگین از جمله اتوبوس های شهری و بین شهری با توجه به دشوار بودن شستشوی دستی آنها به خاطر ابعاد بزرگشان و عدم دسترسی آسان به قسمت های فوقانی ، صرف انرژی و زمان بسیار در همه جای جهان مورد توجه قرار گرفته است . در سیستم شستشوی اتوماتیک خودروهای سنگین تمامی مراحل شستشو به صورت اتوماتیک و بدون دخالت انسان صورت می گیرد.

\r\n

کارواش اتوماتیک خودروهای سنگین واش تکMaxiwash Express   ،مدلی مخصوص شستشوی سریع السیر(شستشو در کمتر از 2 دقیقه ) ، هدایت وسیله نقلیه توسط رانندگان در طول کارواش  و همچنین انعطاف پذیری برس ها  که موجب صرفه جویی در زمان می شود.حداقل  فضای مورد نیاز طول 20 متر در عرض 7 متر می باشد.

\r\n

ویژگی های تجهیز :

\r\n\r\n

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان کارواکس تماس بگیرید.

\r\n

\r\n

به اتومبیل خود احترام بگذارید.

\r\n

کارواکس/.

","DisambiguatingDescription":"

\tکارواش اتوماتیک خودروهای سنگین واش تکMaxiwash Express   ،مدلی مخصوص شستشوی سریع السیر(شستشو در کمتر از 2 دقیقه ) ، هدایت وسیله نقلیه توسط رانندگان در طول کارواش  و همچنین انعطاف پذیری برس ها  که موجب صرفه جویی در زمان می شود.حداقل  فضای مورد نیاز طول 20 متر در عرض 7 متر می باشد.

","Image":"/images/thumbs/0001477_-washtec-maxiwash-express.jpeg","Name":"کارواش اتوماتیک خودروهای سنگین واش تک مدل اکسپرس WashTec Maxiwash Express"},{"AggregateRating":{"RatingValue":"5","ReviewCount":15788,"BestRating":"5","WorstRating":"5","@type":"AggregateRating"},"Brand":{"Name":"Mothers مادرز","Logo":"/images/thumbs/0009842_mothers-.jpeg","@type":"Brand"},"GTIN":"960849989608","MPN":"","ProductID":"1578","PurchaseDate":"2019-09-07T08:22:01.2700000","Offers":{"Price":"0","PriceCurrency":"IRR","PriceValidUntil":"2024-03-08T15:10:42.2703979Z","Url":"https://carwax.ir/product/vp-1578/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D8%AA%D9%83_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88_washtec_maxiwash_vario","Availability":"http://schema.org/InStock","@type":"Offer"},"Review":[{"DatePublished":"2019-09-07T08:22:01.2700000","ReviewBody":"It's very awesome !","Name":"Quality and Performance","Author":{"Name":"مهمان","@type":"Person"},"ReviewRating":{"RatingValue":"5","ReviewCount":15788,"@type":"AggregateRating"},"@type":"Review"}],"SKU":"49989608","Url":"https://carwax.ir/product/vp-1578/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B4_%D8%AA%D9%83_%D9%85%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88_washtec_maxiwash_vario","@type":"Product","Description":"

\tهمراه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی در سراسر جهان در همه زمینه ها ، سیستم  شستشو و نظافت خودروهای سنگین نیز همگام با خودروهای سواری از پیشرفت قابل توجهی برخوردار شده است. استفاده از کارواش های اتوماتیک  برای شستشوی کامل و آسان خودروهای سنگین از جمله اتوبوس های شهری و بین شهری با توجه به دشوار بودن شستشوی دستی آنها به خاطر ابعاد بزرگشان و عدم دسترسی آسان به قسمت های فوقانی ، صرف انرژی و زمان بسیار در همه جای جهان مورد توجه قرار گرفته است . در سیستم شستشوی اتوماتیک خودروهای سنگین تمامی مراحل شستشو به صورت اتوماتیک و بدون دخالت انسان صورت می گیرد.

\tکارواش اتوماتیک خودروهای سنگین واش تکMaxiwash Vario   ،مدلی مناسب برای شستشوی انواع خودروهای سنگین و تجاری با صرفه جویی در هزینه به دلیل بازیابی آب و فضای مورد نیاز طول 20 متر در عرض 7 متر می باشد.

\tویژگی های تجهیز :

\tشاخص های کیفی : 

\tبرای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان کارواکس تماس بگیرید.

\t 

\t

\t 


\tبه اتومبیل خود احترام بگذارید.

\tکارواکس/.

","DisambiguatingDescription":"

\tکارواش اتوماتیک خودروهای سنگین واش تکMaxiwash Vario   ،مدلی مناسب برای شستشوی انواع خودروهای سنگین و تجاری با اشغال فضای کم و صرفه جویی در هزینه به دلیل بازیابی آب و فضای مورد نیاز طول 20 متر در عرض 7 متر می باشد.

","Identifier":"","Image":"/images/thumbs/0001479_-washtec-maxiwash-vario.jpeg","Name":"کارواش اتوماتیک خودروهای سنگین واش تک مدل واریو WashTec Maxiwash Vario "}],"@context":"https://schema.org","@type":"ProductGroup","Description":"

خودروهاي سنگين و بزرگي مثل كاميون، تريلرها و انواع اتوبوس‌هاي شهري و بين شهري؛ به واسطه نوع فعاليتی كه دارند ساعت‌هاي متمادي و طولاني در حال رانندگي در سطح خيايان و جاده‌ها مي‌باشند. حضور بيش از حد اين وسايل در فضاي باز و مواجهه با انواع نزولات آسماني، اشعه خورشيد، آلودگي‌ و جرم ها، به مرور باعث تخريب رنگ بدنه خودرو و کاهش زیبایی آن شده و در نهایت بر روی عمر مفید خودرو نیز تاثیر منفی می گذارد.
از این رو شستشو و نظافت مداوم خودروهاي سنگين، علاوه بر اينكه باعث درخشش آنها مي شود، با از بين بردن آلودگي‌ها، حفاظت از رنگ بدنه را نیز به همراه خواهند داشت. استفاده از شيوه‌هاي سنتي و دستي برای شستشو، به خاطر ابعاد بزرگ و ارگونومي ويژه اي كه اين خودروها دارند، كارایی و کیفیت لازم را نداشته و هزینه بالایی را نیز به همراه دارد. اما در مقابل استفاده از کارواش اتوماتیک خودروهای سنگین، نه تنها زمان لازم براي شستشو را كاهش مي دهد بلكه با كيفيت بالاتري خودروها را نظافت مي‌نمايد.

\r\n

كارواش ماشين سنگين، دارای دو مدل متحرك و ثابت هستند. نوع متحرك اين كارواشها از نوع كارواش‌هاي اتوماتیک دروازه‌اي بوده و شباهت فراواني به آنها دارد. در اين مدل از كارواش‌ها، خودرو ثابت و ايستا بوده و تجهيزات كارواش بر روي ريل هاي متحرك نصب شده اند و با حركت رو به جلو و عقب تجهيزات، خودروها شسته و نظافت مي شوند. در حاليكه در كارواش‌هاي ماشین سنگین ثابت، تجهيزات ايستا بوده و خودرو به واسطه راننده يا اپراتور و با توجه به دستورات و سيگنال هاي ارسالي از دستگاه، به داخل حركت مي نمايد. اين دستگاه‌هاي كارواش، مجهز به دو برس عمودي براي شستشوي سطوح جانبي و يك برس افقي به منظور نظافت و شستشوي سطوح جلو، عقب و سقف خودروها مي باشند. كارواش های ماشين سنگين فاقد دستگاه خشك كن هستند.

\r\n

در كارواش‌های ماشین سنگین، به منظور تسريع در فرآيند و زمان خشك شدن بدنه، از واكس‌هاي خشك كن استفاده می شوند. اين دستگاه‌ها قابليت نصب وسايل جانبي مثل سيستم‌هاي بازيافت و تصفيه آب، زير شوي و تجهيزات پيش شستشو را دارند.

","Name":"کارواش اتوماتیک خودروهای سنگین"}
0
سبد خرید شما خالیست!
میتواند برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
حذف فیلترها
فیلترها
فیلتر بازه قیمتی
از تومان
تا تومان
برندها
  • check box icon for 3D تری دی
  • check box icon for 3M تري ام
مرتب سازی بر اساس
جستجوی پیشرفته
مرتب سازی:
  • پیش فرض
  • جدیدترین
  • نام : الف تا ی
  • نام : ی تا الف
  • ارزانترین
  • گران ترین
2 مرتب سازی

کارواش اتوماتیک خودروهای سنگین

خودروهاي سنگين و بزرگي مثل كاميون، تريلرها و انواع اتوبوس‌هاي شهري و بين شهري؛ به واسطه نوع فعاليتی كه دارند ساعت‌هاي متمادي و طولاني در حال رانندگي در سطح خيايان و جاده‌ها مي‌باشند. حضور بيش از حد اين وسايل در فضاي باز و مواجهه با انواع نزولات آسماني، اشعه خورشيد، آلودگي‌ و جرم ها، به مرور باعث تخريب رنگ بدنه خودرو و کاهش زیبایی آن شده و در نهایت بر روی عمر مفید خودرو نیز تاثیر منفی می گذارد.
از این رو شستشو و نظافت مداوم خودروهاي سنگين، علاوه بر اينكه باعث درخشش آنها مي شود، با از بين بردن آلودگي‌ها، حفاظت از رنگ بدنه را نیز به همراه خواهند داشت. استفاده از شيوه‌هاي سنتي و دستي برای شستشو، به خاطر ابعاد بزرگ و ارگونومي ويژه اي كه اين خودروها دارند، كارایی و کیفیت لازم را نداشته و هزینه بالایی را نیز به همراه دارد. اما در مقابل استفاده از کارواش اتوماتیک خودروهای سنگین، نه تنها زمان لازم براي شستشو را كاهش مي دهد بلكه با كيفيت بالاتري خودروها را نظافت مي‌نمايد.

كارواش ماشين سنگين، دارای دو مدل متحرك و ثابت هستند. نوع متحرك اين كارواشها از نوع كارواش‌هاي اتوماتیک دروازه‌اي بوده و شباهت فراواني به آنها دارد. در اين مدل از كارواش‌ها، خودرو ثابت و ايستا بوده و تجهيزات كارواش بر روي ريل هاي متحرك نصب شده اند و با حركت رو به جلو و عقب تجهيزات، خودروها شسته و نظافت مي شوند. در حاليكه در كارواش‌هاي ماشین سنگین ثابت، تجهيزات ايستا بوده و خودرو به واسطه راننده يا اپراتور و با توجه به دستورات و سيگنال هاي ارسالي از دستگاه، به داخل حركت مي نمايد. اين دستگاه‌هاي كارواش، مجهز به دو برس عمودي براي شستشوي سطوح جانبي و يك برس افقي به منظور نظافت و شستشوي سطوح جلو، عقب و سقف خودروها مي باشند. كارواش های ماشين سنگين فاقد دستگاه خشك كن هستند.

در كارواش‌های ماشین سنگین، به منظور تسريع در فرآيند و زمان خشك شدن بدنه، از واكس‌هاي خشك كن استفاده می شوند. اين دستگاه‌ها قابليت نصب وسايل جانبي مثل سيستم‌هاي بازيافت و تصفيه آب، زير شوي و تجهيزات پيش شستشو را دارند.

در حال بارگذاری ...