پد پولیش زبر مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

پد پولیش سفید رنگ مفرا مخصوص پولیش های زبر، مناسب برای لایه برداری های فراوان

قیمت: 219,000 تومان

پد پولیش اسفنجی بسیار زبر روپس سایز 150 Rupes Polish Pad bf150H

قیمت: 130,000 تومان

پد پولیش اسفنجی روپس با ساختار زبر با سایز 15

قیمت: 145,000 تومان

پد پولیش اسفنجی روپس با ساختار زبر با سایز 18

قیمت: 145,000 تومان

پد پولیش زبر روپس مناسب برای دستگاه های پولیشر اوربیتال سایز 21

قیمت: 140,000 تومان

پد پولیش نرم روپس مناسب برای دستگاه های پولیشر اوربیتال سایز 21

قیمت: 140,000 تومان

پد پولیش نیمه زبر سبز تری ام  مخصوص پولیش های نیمه زبر و لایه برداری عمیق

قیمت: 185,000 تومان

پد پولیش سفید رنگ مفرا مخصوص پولیش های زبر، مناسب برای لایه برداری های فراوان می باشد.

قیمت: 219,000 تومان

پد پولیش آبی رنگ روپس با ساختار زبر و سایز 40 میلیمتر مناسب برای استفاده به همراه دستگاه پولیش ایبرید می باشد.

قیمت: 57,000 تومان

پد پولیش آبی رنگ روپس با ساختار زبر و سایز 70 میلیمتر مناسب برای استفاده به همراه دستگاه پولیش ایبرید می باشد.

قیمت: 57,000 تومان