پولیشر مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کیت دستگاه پولیشراوربیتال سایز 12

قیمت: 8,404,000 تومان

کیت کامل دستگاه پولیشراوربیتال سایز 15 روپس

قیمت: 8,100,000 تومان

کیت کامل دستگاه پولیشراوربیتال سایز 21روپس

قیمت: 8,400,000 تومان

کیت کامل دستگاه پولیشراوربیتال سایز 21 روپس

کیت دستگاه پولیشراوربیتال مینی روپس ( سایز 75 ) به همراه پد و پولیش

کیت کامل دستگاه پولیشراوربیتال سایز 15 روپس

قیمت: 10,300,000 تومان

کیت دستگاه پولیشر روتاری سایز 19 روپس به همراه پولیش و پد پولیش  و دسته نگه دارنده .

کیت دستگاه پولیشراوربیتال مینی روپس به همراه پد و پولیش

کیت کامل دستگاه پولیشر روتاری سایز 19 روپس

کیت کامل دستگاه پولیشراوربیتال سایز 12 روپس

قیمت: 8,000,000 تومان