پولیشکاری مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

پد پولیش اسفنجی روپس با ساختار زبر با سایز 15

قیمت: 150,000 تومان

پد پولیش نیمه زبر سبز تری ام  مخصوص پولیش های نیمه زبر و لایه برداری عمیق

قیمت: 185,000 تومان

پد پولیش زبر روپس مناسب برای دستگاه های پولیشر اوربیتال

قیمت: 150,000 تومان

پد پولیش زبر روپس مناسب برای دستگاه های پولیشر اوربیتال سایز 21

قیمت: 150,000 تومان

پد  مایکروفایبر پولیش زرد رنگ روپس با ساختار نیمه زبر

قیمت: 150,000 تومان

پد پولیش نرم روپس مناسب برای دستگاه های پولیشر اوربیتال

قیمت: 150,000 تومان

پد پولیش نرم روپس مناسب برای دستگاه های پولیشر روتاری

قیمت: 150,000 تومان

پد پولیش نیمه زبر روپس مناسب برای دستگاه های پولیشر اوربیتال

قیمت: 120,000 تومان

پد پولیش نیمه زبر روپس مناسب برای دستگاه های پولیشر اوربیتال سایز 15

قیمت: 150,000 تومان

پد پولیش نیمه زبر روپس مناسب برای دستگاه های پولیشر اوربیتال سایز 21

قیمت: 150,000 تومان