درخواست نمایندگی کارواکس - کارواکس | carwax

فرم درخواست نمایندگی کارواکس

از علاقه مندان به دنیای خودرو و دوستانی که تمایل به اجرای فرآیند دیتیلینگ، احیای رنگ، پوشش بدنه خودرو و ... دارند، دعوت می گردد برای اخذ نمایندگی کارواکس فرم فوق را با دقت پر نمایند. کارشناسان شرکت جهت پیگیری درخواست، راهنمایی و ارائه مشاوره برای راه اندازی و یا اعطای نمایندگی خدمات کارواکس، در اسرع وقت ارتباط برقرار می نمایند.