دستگاه پولیشر اوربیتال

در این دستگاه پولیشر حرکت پایه پد به شکل اوربیتالی و بصورت لرزشی می باشد. لایه برداری در این دستگا ها بسیار کم می باشد.

دستگاه پولیشر اوربیتال مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کیت دستگاه پولیشراوربیتال سایز 12

قیمت: 4,350,000 تومان

کیت کامل دستگاه پولیشراوربیتال سایز 15 روپس

کیت کامل دستگاه پولیشراوربیتال سایز 21روپس

کیت کامل دستگاه پولیشراوربیتال سایز 21 روپس

قیمت: 6,330,000 تومان

کیت کامل ترمیم چراغ خودرو به همراه دستگاه پولیشر

کیت دستگاه پولیشراوربیتال مینی روپس ( سایز 75 ) به همراه پد و پولیش

قیمت: 4,100,000 تومان

کیت دستگاه پولیشراوربیتال مینی روپس به همراه پد و پولیش

قیمت: 4,900,000 تومان

کیت کامل دستگاه پولیشراوربیتال سایز 12 روپس

قیمت: 4,950,000 تومان

کیت کامل دستگاه پولیشراوربیتال سایز 15 روپس

قیمت: 6,200,000 تومان
مقایسه اقلام